Nerwica

nerwica

Nerwica to zaburzenia psychiczne, które dotyka w Polsce nawet 25 proc. populacji. Do jej najczęstszych objawów należą lęki, fobie i nastroje depresyjne, ale mogą również wystąpić objawy fizyczne (np. poczucie odrętwienia lub bóle żołądka). W leczeniu nerwicy stosuje się procedury psychoterapeutyczne (np. terapia behawioralna, psychoanaliza), czasem także leki.

Nerwica – czym jest?

Nerwica to ogólne określenie zaburzenia psychicznego, które pojawia się bez możliwej do zidentyfikowania przyczyny fizycznej. W obecnych systemach diagnostycznych nerwica nie jest już używana jako zbiorcze określenie różnych zaburzeń psychicznych. Zamiast tego te choroby, które pierwotnie nazywano nerwicami są podzielone na różne grupy. Należą do nich na przykład zaburzenia lękowe lub obsesyjno-kompulsywne.

Objawy nerwicy

Objawy nerwicy są bardzo zróżnicowane. Może to być m.in.

  • fobie i lęki, które związane są z konkretną sytuacją, osobą lub przedmiotem (np. pająkami, prowadzeniem samochodu lub windą),
  • natrętne myśli lub czynności,
  • ciągłe zamartwianie się nieuzasadnionymi „problemami”,
  • wybuchowość i przewlekły stres,
  • osłabiona pamięć i koncentracja.

Ponadto nerwica często wiąże się z objawami fizycznymi np. tachykardią, nadmiernym poceniem się lub problemami żołądkowymi. W rzeczywistości symptomy te mają podłoże psychologiczne, dlatego potocznie określane są jako nerwice (np. nerwica serca, nerwica żołądka).

Leczenie nerwicy

Leczenie nerwicy najczęściej przeprowadza psychoterapeuta. W zależności od zaburzenia i nasilenia objawów dobierane są różne metody psychoterapeutyczne (np. terapia behawioralna, psychoanaliza, psychoterapia systemowa). Ważne jest, aby terapia przebiegała w komfortowych warunkach, a między pacjentem i terapeutą została zbudowana relacja zaufania. Szczególnie ważna jest tutaj szczera i otwarta komunikacja.

Osoby dotknięte chorobą powinny uczyć się podczas terapii, jak lepiej radzić sobie ze swoimi lękami, kompulsjami itp. i jak najbardziej je redukować. W niektórych przypadkach potrzebna jest również konsultacja z psychiatrą, który może przepisać odpowiednie leki.